Juridische Vermeldingen

Website-redacteur :

ASMODEE BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Theodoor Swartsstraat 3, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.666.250.

Contact: info_be@asmodee.com

Publicatiedirecteur: Bert De Smet

Website host

De Asmodee Belgium -website wordt gehost door Amazon Web Services:

Amazon Web Services, Inc.

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108-1226.